WELCOME TO THE DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING

The programs offered by this department prepare students for a broad range of career fields that requires understanding and application of geological sciences to solve engineering problems.

The undergraduate program of Geological Engineering Department is accredited by ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA).

 ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Lisans Programı hakkında Türkçe bilgi için tıklayınız.

Department of Geological Engineering Middle East Technical University 06800 Ankara TURKEY
Phone: +90 312 210 26 82 - Fax: +90 312 210 57 50
 E-mail: gesin@metu.edu.tr

Webmaster

-->
NEWS AND EVENTS


Araştırma Görevlisi Başvuru Sonuçları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında 23646 ilan numarasıyla ilan edilmiş olan BİR adet araştırma görevlisi kadrosuna yapmış oldukarı başvuruları kabul edilen Kübra ÖZDEMİR ve Timur ERSÖZ 05 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılan Giriş Sınavına katılmışlardır. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nca seçilen Giriş Sınavı Jürisi’nin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu adaylardan Timur ERSÖZ BAŞARILI bulunmuş ve atanması için ilgili makamlara bildirilmesi kararlaştırılmıştır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında 23647 ilan numarasıyla ilan edilmiş olan BİR adet araştırma görevlisi kadrosuna yapmış oldukarı başvuruları kabul edilen NİSAN SARIASLAN, Gamze TANIK ve Serdar Görkem ATASOY 05 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılan Giriş Sınavına katılmışlardır. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nca seçilen Giriş Sınavı Jürisi’nin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu adaylardan Serdar Görkem ATASOY BAŞARILI bulunmuş ve atanması için ilgili makamlara bildirilmesi kararlaştırılmıştır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında 23649 ilan numarasıyla ilan edilmiş olan BİR adet araştırma görevlisi kadrosuna yapmış olduğu başvuru kabul edilen Hatice KILIÇ 05 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılan Giriş Sınavına katılmıştır. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nca seçilen Giriş Sınavı Jürisi’nin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu aday Hatice KILIÇ BAŞARILI bulunmuş ve atanması için ilgili makamlara bildirilmesi kararlaştırılmıştır.