WELCOME TO THE DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING

The programs offered by this department prepare students for a broad range of career fields that requires understanding and application of geological sciences to solve engineering problems.

The undergraduate program of Geological Engineering Department is accredited by ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA).

 ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Lisans Programı hakkında Türkçe bilgi için tıklayınız.

Department of Geological Engineering Middle East Technical University 06800 Ankara TURKEY
Phone: +90 312 210 26 82 - Fax: +90 312 210 57 50
 E-mail: gesin@metu.edu.tr

Webmaster

-->
NEWS AND EVENTS


Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında 23647 ilan numarasıyla ilan edilmiş olan BİR adet araştırma görevlisi kadrosuna yapılmış başvurular değerlendirilmiştir. Yapılan üç başvuru sahibi NİSAN SARIASLAN, Gamze TANIK ve Serdar Görkem ATASOY’ın incelenen evrakları sonucu, 5 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacak Giriş Sınavına katılmaları uygun bulunmuştur.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında 23649 ilan numarasıyla ilan edilmiş olan BİR adet araştırma görevlisi kadrosuna yapılmış başvurular değerlendirilmiştir. Yapılan bir başvuru sahibi Hatice KILIǒın incelenen evrakları sonucu, 5 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacak Giriş Sınavına katılması uygun bulunmuştur.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında 23646 ilan numarasıyla ilan edilmiş olan BİR adet araştırma görevlisi kadrosuna yapılmış başvurular değerlendirilmiştir. Yapılan iki başvuru sahibi Timur ERSÖZ ve Kübra ÖZDEMİR’in incelenen evrakları sonucu, 5 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 10:00’da yapılacak Giriş Sınavına katılmaları uygun bulunmuştur.